Odznaka Turystyczna "Zielony szlak"
KRAKÓW - MORAWY - WIEDEŃ
GREENWAYS

 

 

Kraków – Morawy – Wiedeń Greenways to szlak dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego tworzony w oparciu o sieć tras rowerowych, pieszych, wodnych, konnych oraz edukacyjnych ścieżek tematycznych. Główna jego osią jest 700-kilometrowa trasa rowerowa eksponująca dziedzictwo kulturowe, przyrodnicze i historyczne Europy Środka. Począwszy od Jury Krakowskiej, przez Kotlinę Oświęcimską, Ziemię Pszczyńska, Śląsk Cieszyński i Beskidy, szlak biegnie dolinami Odry i Bećvy i przedostaje się na Morawy Południowe, gdzie pośród winnic dociera do Dolnej Austrii. Mieszkańcy regionów oraz partnerzy dekorują szlak lokalnymi gatunkami drzew. Zielony szlak stanie się w przyszłości najdłuższą aleją drzew w Europie.

 REGULAMIN ODZNAKI

&1
Zarząd Oddziału PTTK w Jastrzębiu Zdroju wspólnie z Fundacją Partnerstwo dla Środowiska oraz Stowarzyszeniem Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” ustanawiają z dniem 01.05.2005r. odznakę turystyczno-krajoznawczą „Zielony Szlak Kraków-Morawy-Wiedeń.

&2
Celem odznaki jest zachęcenie szerokich kręgów turystów do
poznania historii, folkloru, zabytków oraz walorów krajoznawczych szlaku jak też popularyzację turystyki rowerowej i pieszej jako formy czynnego wypoczynku,

&3
Odznaka jest dwustopniowa:

 ·  stopień zielony – można zdobyć pokonując na rowerze całą trasę z Krakowa do Wiednia zgodnie z zielonym lub niebieskim szlakiem Greenways.

· stopień niebieski – można zdobyć poznając pieszo lub na rowerze trzy lokalne pętle tematyczne szlaku Greenways.

Kolejność zdobywania odznak jest dowolna.

&4
Warunkiem przyznania odznaki jest udokumentowanie zwiedzania przebytych szlaków poprzez potwierdzenie na karcie lub kronice prowadzonej przez ubiegającego się o odznakę. Potwierdzeniem może być odcisk pieczątki, z nazwą miejscowości lub obiektu, fotografia, bilet wstępu, własny opis, rysunek.

&5
Czas zdobywania odznaki jest dowolny.

&6
Udział w zdobywaniu odznaki odbywa się na własny koszt i ryzyko. Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, których może doznać uczestnik, jak również za szkody wyrządzone przez uczestnika osobom trzecim.

&7
W celu weryfikacji oraz przyznania odznaki należy przedstawić kartę lub kronikę w Oddziale PTTK w Jastrzębiu Zdroju, ul. Harcerska 14B, tel. 4719488, e-mail: pttkjz@alpha.net.pl

& 8
Odznaka jest odpłatna, jej koszt wynosi 8 PLN plus koszt przesyłki

&9
Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Oddziału PTTK w Jastrzębiu Zdroju

 

 

Pobierz regulamin

 

 

 

 

 

ZDOBYWCY ODZNAKI