KONKURS

NAJAKTYWNIEJSZY TURYSTA-ROWERZYSTA 2010 ROKU

O/PTTK JASTRZĘBIE ZDRÓJ

 pobierz  .doc   .pdf

Karta wycieczki    .doc    .pdf

REGULAMIN KONKURSU

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

1.         Organizatorem konkursu jest Komisja Turystyki Kolarskiej przy Oddziale PTTK w Jastrzębiu Zdroju, Klub Turystyki Rowerowej „Wiercipięta” oraz Sekcja Turystyki Kolarskiej „Krokus” przy KWK„Jas-Mos”.

2.         Celem konkursu jest:
*          popularyzacja turystyki rowerowej jako formy wypoczynku;
*           odkrywanie walorów krajoznawczych regionu oraz innych zakątków kraju;
*           poznawanie oznakowanych szlaków rowerowych;
*          zachęcenie do zdobywania odznak turystyki kwalifikowanej oraz regionalnych odznak turystyczno-krajoznawczych;
*           zintegrowanie turystów w naszym mieście.

3.         W konkursie mogą brać udział członkowie klubów rowerowych i kolarskich działających przy Oddziale PTTK w Jastrzębiu Zdroju jak i osoby nie będące członkami tych klubów.

4.         Konkurs trwa od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku i w tym czasie można zdobywać punkty konkursowe.

5.         Udział w konkursie nie wymaga wstępnego zgłoszenia, warunkiem udziału jest złożenie wypełnionej karty konkursowej w terminie do 31.12.2010 r.

6.         Prawdziwość danych zawartych w karcie konkursowej potwierdza uczestnik własnoręcznym podpisem.

7.         Nad prawidłowością przebiegu konkursu jak i zasadami przyznawania punktów odpowiedzialni są: kol. Stanisław Głowacki – Koło „Wiercipięta”, kol. Mirosław Wójcik – STK „ Krokus”, kol. Mariusz Bieńkowski – Komisja Turystyki Kolarskiej przy Oddziale PTTK w Jastrzębiu Zdroju.

8.         Wyniki konkursu zostaną podane uczestniczącym podczas spotkania podsumowującego 2010 rok, które odbędzie się w na początku 2011 r.

9.      Organizatorzy nie ubezpieczają uczestników i nie ponoszą odpowiedzialności cywilnej za wypadki i szkody uczestników konkursu.

10.       Uczestników konkursu obowiązuje wpisowe, które w całości przeznaczone będzie na nagrody dla uczestników. Członkowie O/PTTK w Jastrzębiu Zdroju – 2zł, osoby nie będące członkami PTTK – 4 zł. Dzieci i młodzież ucząca się nie ponoszą wpisowego. Wpisowe należy uiścić u skarbnika Koła „Wiercipięta” do dnia 31.12. 2010.

ZASADY WSPÓŁZAWODNICTWA

11.       Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach:
·
          uczestnik indywidualny;
·          rodzina. (głowa rodziny, współmałżonek, brat, siostra, dzieci wnuki)

12.       W konkursie wyodrębniono VIII dziedzin. W każdej z nich – na podstawie liczby zdobytych punktów ustala się kolejność uczestników, która decyduje o liczbie uzyskanych punktów w klasyfikacji końcowej.

Za pierwsze miejsce w każdej dziedzinie uzyskuje się tyle punktów, ilu jest uczestników w konkursie, za drugie miejsce o 1 punkt mniej, za trzecie o 2 punkty mniej ok. Uczestnik, który w jakiejś dziedzinie nie prowadził żadnej działalności, nie otrzymuje za nią punktów. O ostatecznej kolejności w konkursie decyduje suma punktów uzyskanych za zajęcie określonego miejsca w poszczególnych dziedzinach. W przypadku równej ilości punktów o kolejności miejsca w konkursie decyduje większa liczba zajętych najwyższych miejsc w danych dziedzinach.

W kategorii rodzin decyduje suma punktów uzyskanych w poszczególnych dziedzinach przez wszystkich członków rodziny.

13.       Dziedziny współzawodnictwa:

I.                     ODZNAKI KOLARSKIE

II.                    ODZNAKI OGÓLNOPOLSKIE ORAZ TURYSTYKI KWALIFIKOWANEJ

III.                   ODZNAKI KRAJOZNAWCZE – REGIONALNE

IV.                  UDZIAŁ W NASZYCH IMPREZACH

V.                   UDZIAŁ W RAJDACH

VI.                  SPOTKANIA KLUBOWE

VII.                 WYCIECZKI

VIII.                AKTYW

Punktacja:

I.   ODZNAKI KOLARSKIE

punkty za każdą zdobytą odznakę w 2010 roku (decyduje data weryfikacji odznaki)

1.

brązowa -  Kolarska Odznaka Turystyczna

1 pkt

 

2.

srebrna  - Kolarska Odznaka Turystyczna

3 pkt

 

3.

złota  - Kolarska Odznaka Turystyczna

4 pkt

 

4.

duża  brązowa Kolarska Odznaka Turystyczna

5 pkt

 

5.

duża srebrna Kolarska Odznaka Turystyczna

6 pkt

 

6.

duża złota Kolarska Odznaka Turystyczna

7 pkt

 

7.

Kolarska Odznaka Turystyczna za wytrwałość

8 pkt

 

8.

mały Rajd Dookoła Polski

3 pkt

 

9.

duży Rajd Dookoła Polski

6 pkt

 

10.

brązowa Szlakami Zamków w Polsce

2 pkt

 

11.

srebrna Szlakami Zamków w Polsce

4 pkt

 

12.

złota Szlakami Zamków w Polsce

6 pkt

 

13.

Szlakiem Wielkiej Wojny 1409-1411

2 pkt

 

14.

popularna Kolarska Odznaka Pielgrzymia

1 pkt

 

15.

brązowa Kolarska Odznaka Pielgrzymia

2 pkt

 

16.

srebrna Kolarska Odznaka Pielgrzymia

3 pkt

 

17.

złota Kolarska Odznaka Pielgrzymia

4 pkt

 

18.

duża srebrna Kolarska Odznaka Pielgrzymia

5 pkt

 

19.

duża złota Kolarska Odznaka Pielgrzymia

6 pkt

 

20.

wielka Kolarska Odznaka Pielgrzymia

7 pkt

 

21.

Kolarska Odznaka Pielgrzymia Chrześcijański Pielgrzym Świata

8 pkt

 

22.

Rajd Dookoła Województwa.........................................................

2 pkt

 

23.

Inne kolarskie ( nie wymienione – podać nazwę)......................................

1 pkt

 

razem:

 

 

II.    ODZNAKI KRAJOZNAWCZE OGÓLNOPOLSKIE ORAZ TURYSTYKI KWALIFIKOWANEJ

1 punkt za każdą zdobytą odznakę w 2010 roku (decyduje data weryfikacji odznaki)

ODZNAKI OGÓLNOPOLSKIE (tematyczne) – są to odznaki, które można zdobywać na terenie całego kraju podczas wycieczek w dowolnej formie turystyki (rowerowa, piesza, kajakowa)

ODZNAKA IM. ŻWIRKI i WIGURY, SZLAKIEM ARCHITEKTURY DREWNIANEJ W POLSCE, SZLAKIEM FORTYFIKACJI I PODZIEMI, ŚLADAMI ŚW. WOJCIECHA, IM. JANA PAWŁA II, SZLAKAMI ŚW. JANA NEPOMUCENA, SZLAKIEM KOPCÓW W POLSCE, PRZYJACIEL NATURALNEGO ŚRODOWISKA

ODZNAKI TURYSTYKI KWALIFIKOWANEJ – są to odznaki, które można zdobywać w poszczególnych dyscyplinach turystyki kwalifikowanej ok. GÓRSKA ODZNAKA TURYSTYCZNA, ODZNAKA TURYSTYKI PIESZEJ, ŻEGLARSKA ODZNAKA TURYSTYCZNA, ODZNAKA FOTOGRAFII KRAJOZNAWCZEJ, ODZNAKA IMPREZ NA ORIENTACJĘ

1.

 

1 pkt

 

2.

 

1 pkt

 

3.

 

1 pkt

 

4.

 

1 pkt

 

5.

 

1 pkt

 

6.

 

1 pkt

 

7.

 

1 pkt

 

8.

 

1 pkt

 

9.

 

1 pkt

 

10.

 

1 pkt

 

11.

 

1 pkt

 

12.

 

1 pkt

 

razem:

 

 

III.ODZNAKI KRAJOZNAWCZE REGIONALNE

1 punkt za każdą zdobytą odznakę w 2010 roku (decyduje data weryfikacji odznaki)

ODZNAKI KRAJOZNAWCZE REGIONALNE – odznaki zdobywane tylko w wyznaczonym regulaminie regionie, ok. MIŁOŚNIK SUWALSZCZYZNY I MAZUR, OK. ZIEMI JASTRZĘBSKIEJ, MIŁOŚNIK JURY ZNAM SZLAK ZABYTKÓW TECHNIKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1.

 

1 pkt

 

2.

 

1 pkt

 

3.

 

1 pkt

 

4.

 

1 pkt

 

5.

 

1 pkt

 

 

razem:

 

 

 

IV.UDZIAŁ W NASZYCH IMPREZACH

1.

Otwarcie sezonu „Pierwszy Dzwonek” – 10.04.2010

4 pkt

 

2.

XIV Rajd kolarski „U Józka”  - 29.05.2010

4 pkt

 

3.

 Obóz wędrowny – Rajd Kraków 9-13.06.2010

1 p/dz

 

4.

Powitanie lata – 26-27.06.2010

4 pkt

 

5.

Zdobywamy Grunwald 12-18.07.2010

1 p/dz

 

6.

XXIII Rajd im. Żwirki i Wigury 10-12.09.2010

6 pkt

 

7.

III Barbórkowy Rajd Szlakiem Kopalń JSW – 4.12.2010

4 pkt

 

 

 

razem:

 

 

V.UDZIAŁ W RAJDACH

3 punkty za udział w imprezie ujętej w kalendarzu turystycznych imprez kolarskich PTTK wydanym przez RRTK w Katowicach lub imprezie ujętej w ogólnopolskim kalendarzu imprez kolarskich wydanym przez Komisję Turystyki Kolarskiej ZG PTTK na rok 2010 (bez naszych imprez)

1 punkt rajdy- zloty rowerowe nie ujęte w wymienionych kalendarzach

 

nazwa rajdu, imprezy

data

punkty

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

7.

 

 

 

8.

 

 

 

9.

 

 

 

10.

 

 

 

11.

 

 

 

12.

 

 

 

13.

 

 

 

14.

 

 

 

15.

 

 

 

16

 

 

 

17.

 

 

 

18.

 

 

 

19.

 

 

 

20.

 

 

 

 

 

razem:

 

VI. SPOTKANIA KLUBOWE

3 punkty za udział w spotkaniu klubowym na rowerze,1 punkt za udział w spotkaniu bez roweru

przy dacie należy wpisać rowerem czy bez roweru (piątki godz.16.00)

1.

19.03.2010

 

12.

04.06.2010

 

23.

20.08.2010

 

2.

26.03.2010

 

13.

11.06.2010

 

24.

27.08.2010

 

3.

02.04.2010

 

14.

18.06.2010

 

25.

03.09.2010

 

4.

09.04.2010

 

15.

25.06.2010

 

26.

10.09.2010

 

5.

16.04.2010

 

16.

02.07.2010

 

27.

17.09.2010

 

6.

23.04.2010

 

17.

09.07.2010

 

28.

24.09.2010

 

7.

30.04.2010

 

18.

16.07.2010

 

29.

01.10.2010

 

8.

07.05.2010

 

19.

23.07.2010

 

30.

08.10.2010

 

9.

14.05.2010

 

20.

30.07.2010

 

31.

15.10.2010

 

10.

21.05.2010

 

21.

06.08.2010

 

32.

22.10.2010

 

11.

28.05.2010

 

22.

13.08.2010

 

33.

29.10.2010

 

razem:

 

 

VII. WYCIECZKI

zorganizowanie wycieczki dla min. 7 rowerzystów 3 pkt/wyc (prowadzący wypełnia kartę wycieczki), udział w w/w wycieczce 1pkt/wyc.

 

nazwa imprezy

data

punkty

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

7.

 

 

 

8.

 

 

 

9.

 

 

 

10.

 

 

 

razem:

 

 

VIII. AKTYW

1.

zweryfikowany przodownik turystyki kolarskiej lub znakarz szlaków rowerowych

3 pkt/u

 

2.

nabycie uprawnień przodownika turystyki kolarskiej  lub znakarza w 2010 roku

5 pkt/u

 

3.

udział w 50 Zlocie Przod. Turystyki Kolarskiej – Myszków 29.05-6.06.2010

10 pkt

 

4.

udział w 59 Centralnym Zlocie Turystów Kolarzy – Prudnik 10-17.07.2010

10 pkt

 

5.

opłacone składki członkowskie PTTK za 2010 rok

15 pkt

 

6.

Udział w organizacji imprez wymienionych w dziale IV – punkty od 1 do 15 przyznaje jury (poniżej należy wpisać nazwę imprezy oraz co wykonywano)

 

 

 

 

1-15 pkt

 

7.

Inna działalność – punkty od 1 do 15 przyznaje jury

poniżej należy wpisać np. ilość relacji z rajdu, sukcesy w konkursach rajdowych…

 

 

 

 

1-15 kt

 

razem: