KONKURS

NAJAKTYWNIEJSZY TURYSTA-ROWERZYSTA 2008 ROKU

O/PTTK JASTRZĘBIE ZDRÓJ

 pobierz
 .doc   .pdf

 REGULAMIN KONKURSU

Wyniki za 2008

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

 1.     Organizatorem konkursu jest Komisja Turystyki Kolarskiej przy Oddziale PTTK w Jastrzębiu Zdroju, Klub Turystyki Rowerowej „Wiercipięta” oraz Sekcja Turystyki Kolarskiej „Krokus” przy KWK„Jas-Mos”.

2.     Celem konkursu jest:

popularyzacja turystyki rowerowej jako formy wypoczynku;

odkrywanie walorów krajoznawczych regionu oraz innych zakątków kraju;

poznawanie oznakowanych szlaków rowerowych;

 zachęcenie do zdobywania odznak turystyki kwalifikowanej oraz regionalnych odznak turystyczno-krajoznawczych;

zintegrowanie turystów w naszym mieście.

3.     W konkursie mogą brać udział członkowie klubów rowerowych i kolarskich działających przy Oddziale PTTK w Jastrzębiu Zdroju jak i osoby nie będące członkami tych klubów.

4.     Konkurs trwa od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku i w tym czasie można zdobywać punkty konkursowe.

5.     Udział w konkursie nie wymaga wstępnego zgłoszenia, warunkiem udziału jest złożenie wypełnionej karty konkursowej w terminie do 31.12.2008 r.

6.     Prawdziwość danych zawartych w karcie konkursowej potwierdza uczestnik własnoręcznym podpisem.

7.     Nad prawidłowością przebiegu konkursu jak i zasadami przyznawania punktów odpowiedzialni są: kol. Stanisław Głowacki - KTR „Wiercipięta”, kol. Mirosław Wójcik - STK „ Krokus”, kol. Mariusz Bieńkowski - Komisja Turystyki Kolarskiej przy Oddziale PTTK w Jastrzębiu Zdroju.

8.     Wyniki konkursu zostaną podane uczestniczącym podczas spotkania podsumowującego 2008 rok, które odbędzie się w na początku 2009 r.

9.      Organizatorzy nie ubezpieczają uczestników i nie ponoszą odpowiedzialności cywilnej za wypadki i szkody uczestników konkursu.

 

ZASADY WSPÓŁZAWODNICTWA

 10.      Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach:

·          uczestnik indywidualny;

·          rodzina. (głowa rodziny, wsółmałżonek, brat, siostra, dzieci wnuki)

11.      W konkursie wyodrębniono VIII dziedzin. W każdej z nich – na podstawie liczby zdobytych punktów ustala się kolejność uczestników, która decyduje o liczbie uzyskanych punktów w klasyfikacji końcowej.

Za pierwsze miejsce w każdej dziedzinie uzyskuje się tyle punktów, ilu jest uczestników w konkursie, za drugie miejsce o 1 punkt mniej, za trzecie o 2 punkty mniej itd. Uczestnik, który w jakiejś dziedzinie nie prowadził żadnej działalności, nie otrzymuje za nią punktów. O ostatecznej kolejności w konkursie decyduje suma punktów uzyskanych za zajęcie określonego miejsca w poszczególnych dziedzinach. W przypadku równej ilości punktów o kolejności miejsca w konkursie decyduje większa liczba zajętych najwyższych miejsc w danych dziedzinach.

W kategorii rodzin decyduje suma punktów uzyskanych w poszczególnych dziedzinach przez wszystkich członków rodziny.

12.      Dziedziny współzawodnictwa:

                                                 I.            ODZNAKI KOLARSKIE

II.                  ODZNAKI OGÓLNOPOLSKIE ORAZ TURYSTYKI KWALIFIKOWANEJ

III.                 ODZNAKI KRAJOZNAWCZE – REGIONALNE

IV.                 UDZIAŁ W NASZYCH IMPREZACH

V.                  UDZIAŁ W RAJDACH W WOJ. ŚLĄSKIM

VI.                 SPOTKANIA KLUBOWE

VII.               INICJATYWA

VIII.              AKTYW

 

Punktacja:

I. ODZNAKI KOLARSKIE (zdobywane podczas wycieczek rowerowych)

punkty za każdą zdobytą odznakę w 2008 roku (decyduje data weryfikacji odznaki)

1.

Brązowa -  Kolarska Odznaka Turystyczna

1 pkt

 

2.

Srebrna  - Kolarska Odznaka Turystyczna

3 pkt

 

3.

złota  - Kolarska Odznaka Turystyczna

4 pkt

 

4.

duża – brązowa, srebrna Kolarska Odznaka Turystyczna

5 pkt

 

5.

duża złota Kolarska Odznaka Turystyczna

6 pkt

 

6.

Kolarska Odznaka Turystyczna za wytrwałość

6 pkt

 

7.

mały Rajd Dookoła Polski

3 pkt

 

8.

duży Rajd Dookoła Polski

6 pkt

 

9.

brązowa Szlakami Zamków w Polsce

2 pkt

 

10.

srebrna Szlakami Zamków w Polsce

4 pkt

 

11.

złota Szlakami Zamków w Polsce

6 pkt

 

12.

Szlakiem Wielkiej Wojny 1409-1411

2 pkt

 

13.

popularna Kolarska Odznaka Pielgrzymia

1 pkt

 

14.

brązowa Kolarska Odznaka Pielgrzymia

2 pkt

 

15.

srebrna Kolarska Odznaka Pielgrzymia

3 pkt

 

16.

złota Kolarska Odznaka Pielgrzymia

4 pkt

 

17.

duża srebrna Kolarska Odznaka Pielgrzymia

5 pkt

 

18.

duża złota Kolarska Odznaka Pielgrzymia

6 pkt

 

19.

wielka Kolarska Odznaka Pielgrzymia

6 pkt

 

20.

Kolarska Odznaka Pielgrzymia Chrześcijański Pielgrzym Świata

6 pkt

 

21.

Rajd Dookoła Województwa.........................................................

3 pkt

 

22.

Rajd Dookoła Województwa.........................................................

3 pkt

 

23.

Inne kolarskie ( nie wymienione - podać nazwę)......................................

1 pkt

 

24.

Inne kolarskie ( nie wymienione - podać nazwę)......................................

1 pkt

 

razem:

 

 

II.    ODZNAKI KRAJOZNAWCZE OGÓLNOPOLSKIE ORAZ TURYSTYKI KWALIFIKOWANEJ

1 punkt za każdą zdobytą odznakę w 2008 roku (decyduje data weryfikacji odznaki)

ODZNAKI OGÓLNOPOLSKIE (tematyczne) – są to odznaki, które można zdobywać na terenie całego kraju podczas wycieczek w dowolnej formie turystyki (rowerowa, piesza, kajakowa itp) np.

ODZNAKA IM. ŻWIRKI i WIGURY, SZLAKIEM ARCHITEKTURY DREWNIANEJ W POLSCE, SZLAKIEM FORTYFIKACJI I PODZIEMI, ŚLADAMI ŚW. WOJCIECHA, IM. JANA PAWŁA II, SZLAKAMI ŚW. JANA NEPOMUCENA, SZLAKIEM KOPCÓW W POLSCE, PRZYJACIEL NATURALNEGO ŚRODOWISKA itp.

ODZNAKI TURYSTYKI KWALIFIKOWANEJ – są to odznaki, które można zdobywać w poszczególnych dyscyplinach turystyki kwalifikowanej np. GÓRSKA ODZNAKA TURYSTYCZNA, ODZNAKA TURYSTYKI PIESZEJ, ŻEGLARSKA ODZNAKA TURYSTYCZNA, ODZNAKA FOTOGRAFII KRAJOZNAWCZEJ, ODZNAKA IMPREZ NA ORIENTACJĘ itp.

1.

 

1 pkt

 

2.

 

1 pkt

 

3.

 

1 pkt

 

4.

 

1 pkt

 

5.

 

1 pkt

 

6.

 

1 pkt

 

7.

 

1 pkt

 

8.

 

1 pkt

 

9.

 

1 pkt

 

10.

 

1 pkt

 

11.

 

1 pkt

 

12.

 

1 pkt

 

razem:

 

                            

III.ODZNAKI KRAJOZNAWCZE REGIONALNE

1 punkt za każdą zdobytą odznakę w 2008 roku (decyduje data weryfikacji odznaki)

ODZNAKI KRAJOZNAWCZE REGIONALNE – odznaki zdobywane tylko w wyznaczonym regulaminie regionie, np. MIŁOŚNIK SUWALSZCZYZNY I MAZUR, OK WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO,

OK ZIEMI JASTRZĘBSKIEJ, MIŁOŚNIK JURY , GREENWAYS – ZIELONE SZLAKI itp.

1.

 

1 pkt

 

2.

 

1 pkt

 

3.

 

1 pkt

 

4.

 

1 pkt

 

5.

 

1 pkt

 

6.

 

1 pkt

 

7.

 

1 pkt

 

8.

 

1 pkt

 

9.

 

1 pkt

 

10.

 

1 pkt

 

11.

 

1 pkt

 

12

 

1 pkt

 

razem:

 

 

IV.UDZIAŁ W NASZYCH IMPREZACH

1.

Otwarcie sezonu "Pierwszy Dzwonek" - 27.04.2008

4 pkt

 

2.

IX Rajd Rodzinny – 01.06.2008

4 pkt

 

3.

 Obóz wędrowny - lipiec

1 p/dz

 

4.

XIII Rajd kolarski "U Józka"  - 31.05.2008

4 pkt

 

5.

III Rajd „Na Drewnianym Szlaku” -  05.07.2008

4 pkt

 

6.

XXI Rajd im. Żwirki i Wigury 06-07.09.2008

6 pkt

 

uwaga: za udział rodziny w imprezie ( min. 3 osoby), każdy z członków rodziny dostaje

dodatkowo za każdą imprezę 1 punkt

razem:

 

 

V.UDZIAŁ W RAJDACH  ORGANIZOWANYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

3 punkty za udział w imprezie ujętej w kalendarzu rocznym RRTK w Katowicach, 1 punkt rajdy inne

1.

 

3 pkt

 

2.

 

3 pkt

 

3.

 

3 pkt

 

4.

 

3 pkt

 

5.

 

3 pkt

 

6.

 

3 pkt

 

7.

 

3 pkt

 

8.

 

3 pkt

 

9.

 

3 pkt

 

10.

 

3 pkt

 

11.

 

3 pkt

 

12.

 

3 pkt

 

13.

 

3 pkt

 

14.

 

3 pkt

 

15.

 

3 pkt

 

uwaga: za udział rodziny w imprezie ( min. 3 osoby), każdy z członków rodziny dostaje

 dodatkowo za każdą imprezę 1 punkt

razem:

 

                              

VI. SPOTKANIA KLUBOWE

3 punkty za udział w spotkaniu klubowym na rowerze,1 punkt za udział w spotkaniu pieszo

(piątki godz.16.00)

1.

04.04.2008

 

17.

25.07.2008

 

2.

11.04.2008

 

18.

01.08.2008

 

3.

18.04.2008

 

19.

08.08.2008

 

4.

25.04.2008

 

20.

15.08.2008

 

5.

02.05.2008

 

21.

22.08.2008

 

6.

09.05.2008

 

22.

29.08.2008

 

7.

16.05.2008

 

23.

05.09.2008

 

8.

23.05.2008

 

24.

12.09.2008

 

9.

30.05.2008

 

25.

19.09.2008

 

10.

06.06.2008

 

26.

26.09.2008

 

11.

13.06.2008

 

27.

03.10.2008

 

12.

20.06.2008

 

28.

10.10.2008

 

13.

27.06.2008

 

29.

17.10.2008

 

14.

04.07.2008

 

30.

24.10.2008

 

15.

11.07.2008

 

31.

 

 

16.

18.07.2008

 

32.

 

 

uwaga: za udział rodziny w imprezie ( min. 3 osoby), każdy z członków rodziny dostaje

dodatkowo za każde spotkanie 1 punkt

razem:

 

             

 

VII. INICJATYWA

zorganizowanie wycieczki dla min. 6 członków klubu lub osób nie zrzeszonych 3 pkt/wyc

prowadzenie grupy podczas wyjazdów na rajdy 1pkt/rajd, relacja z rajdu, wycieczki +1 pkt

(prowadzący powinien ogłosić trasę wycieczki lub rajdu najpóźniej w piątek na spotkaniu)

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

7.

 

 

 

8.

 

 

 

uwaga: za udział rodziny w imprezie ( min. 3 osoby), każdy z członków rodziny dostaje dodatkowo za każdą imprezę 1 punkt

razem:

 

 

VIII. AKTYW

1.

zweryfikowany przodownik turystyki kolarskiej

3 pkt

 

2.

nabycie uprawnień przodownika turystyki kolarskiej w 2008 roku

5 pkt

 

3.

zweryfikowany znakarz szlaków rowerowych

3 pkt

 

4.

nabycie uprawnień znakarza szlaków rowerowych w 2008 roku

5 pkt

 

5.

udział w Szkol. Zlocie Przod. Turystyki Kolarskej – Kaszuby 2008

10 pkt

 

6.

udział w 57 Centralnym Zlocie Turystów Kolarzy – Kalety Zielona 9-16.08.2008

10 pkt

 

7.

opłacone składki członkowskie PTTK za 2008 rok

15 pkt

 

8.

organizacja imprez wymienionych w dziale IV

punkty od 1 do 5 przyznaje skład sędziowski podczas weryfikacji kart konkursowych

1-15 pkt

 

razem: