Trochę historii ...

    Turystyka kolarska w formie zorganizowanej pojawiła się w Jastrzębiu Zdroju jeszcze przed powstaniem Oddziału PTTK. W 1970 roku, przy kopalni „Moszczenica” kolega Jerzy Reiman założył sekcję kolarską, która stała się trzonem powstałej w 1976 roku Komisji Kolarskiej. Organizowano wiele wycieczek rowerowych, a przede wszystkim Międzynarodową Śląską Cyklirallye, której pierwsza edycja odbyła się już 1976 toku. Uczestnicy tej imprezy przemierzali trasy nie tylko Polski, ale i Czechosłowacji.
    Na początku lat 80-tych Komisję dotknął regres, ale już od 1987 roku klub turystyki kolarskiej przy kole PTTK „Krokus” kierowany przez kolegę Józefa Lubszczyka, działający na prawach komisji spowodował pojawienie się naszych kolarzy na trasach Polski, byłej Czechosłowacji i NRD.
    W latach 90-tych  Komisja kontynuowała z dużym powodzeniem swoją działalność. Dla przykładu w 1996 roku, a więc w 20 lat po założeniu Komisji, zorganizowano 22 rajdy rowerowe, których udział wzięły 893 osoby. Duża w tym zasługa kolegów Jerzego Reimana i Józefa Lubszczyka.

    W 2000 r. Komisja Turystyki Kolarskiej zapisuje nowy rozdział swojej barwnej historii. Po zaprojektowaniu i wyznaczeniu w 2000 roku tras rowerowych  w Euroregionie Śląsk Cieszyński, w skład którego wchodzi i miasto Jastrzębie Zdrój utworzono przy jastrzębskim  Oddziale PTTK Klub Turystyki Rowerowej o nazwie „Wiercipięta”. Klubem kierował kolega Andrzej Humaniuk, który jest autorem spektakularnego przedsięwzięcia. W maju 2000 roku przemierzył na rowerze Polskę wzdłuż jej granic pokonując trasę 4200 km w przeciągu miesiąca.
    Mając do dyspozycji tylko w samym mieście 6 tras rowerowych, w tym międzynarodową R-4, Komisja wraz z Klubem organizuje szereg rajdów, wśród których należy wymienić „Rajd Żwirki i Wigury” oraz „rajdy Rodzinne”

Od roku 2003 prezesem klubu jest Mariusz Bieńkowski.

Dalsze losy w Foto-Kronice