62 Centralny Ogólnopolski Zlot Turystów Kolarzy PTTK
  My tam byliśmy  
Tęcza To gdzie jutro? Gdzie ta keja ? Wilkasy
Corrida Deszczyk     Oliwka Plaża
   
  Zwiedzamy  
 
Slalom Tato i ... ... córka   Chopy !!! Tłum
   
  Wieczorkiem Nagrodzeni
W drodze do domu U Gałczyńskiego w Praniu